Algemene Ledenvergadering 25 november

Leden van AudiNed ontvangen per mail een uitnodiging voor de digitale ledenvergadering op woensdag 25 november 2020, aanvang 20.00 uur.

Ook lid worden en meepraten over het vak en je toekomst?

Geef je op via info@audined.com

Audiciens weer aan het werk!

page1image67071152 page1image67071568 page1image67070944 page1image67073648

PERSBERICHT

Audiciens hervatten dienstverlening met Protocol Veilige Hoorzorg

Den Haag, 7 mei 2020 – De audicienwinkels gaan weer volledige hoorzorg leveren, vanzelfsprekend in alle zorgvuldigheid en veiligheid. De koepelorganisaties, waarbij zowel de ketenbedrijven als de zelfstandige audicienwinkels zijn aangesloten, hebben hiervoor gezamenlijk het Corona Protocol Veilige Hoorzorg opgesteld en voorgelegd aan het RIVM.

In Nederland zijn ongeveer 800.000 tot 900.000 mensen afhankelijk van een goed werkende hooroplossing. Zeker in de huidige corona-crisis is het horen en toegang hebben tot informatie van essentieel belang. Bovendien is het voor slechthorenden nu extra van belang te kunnen blijven communiceren met familie en vrienden via sociale media en telefoon, om te voorkomen dat zij in een isolement terechtkomen. En vanzelfsprekend moeten de mensen in cruciale beroepen gegarandeerd zijn van een werkend hoortoestel om hun werk goed uit te kunnen blijven voeren. Omdat slechthorenden in deze crisistijd een beroep moeten kunnen blijven doen op adequate hoorzorg, staan audiciens op de lijst van cruciale beroepsgroepen in het kader van COVID-19.

Na de corona-uitbraak zijn audiciens vrijwel volledig gestopt met handelingen binnen de 1,5 meter. Door het hanteren van het Corona Protocol Veilige Hoorzorg dat nu is opgesteld, is het mogelijk de volledige hoorzorg te herstarten op een veilige manier voor de cliënt en voor de medewerker. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van de Europese koepel voor audiciens, AEA, en omvat strikte richtlijnen ten aanzien van hygiëne en het gebruik van beschermingsmiddelen.

Waar mogelijk houden medewerkers 1,5 meter afstand. Handelingen binnen de 1,5 meter, zoals het controleren van het oor en het aanmeten van oorstukjes, worden uitgevoerd op afspraak en na een screening bij de cliënt of er sprake is van symptomen die kunnen duiden op corona. Bij de handelingen binnen de 1,5 meter maken de audiciens gebruik van een mondkapje en handschoenen. Na elke klant wordt de apparatuur en de hoortest-cabine gedesinfecteerd.

De tekst van het Corona Protocol Veilige Hoorzorg is te vinden op de websites de brancheorganisaties en van de audicienbedrijven.

Beste collega’s,

Aan alle informatie die we via de officiële berichtgeving van de overheid ontvangen heeft AudiNed niets nieuws toe te voegen. De adviezen van vandaag worden misschien morgen alweer bijgesteld. Tóch lijkt het ons goed om een paar dingen te benadrukken:

 1. Let goed op je eigen gezondheid en die van je naasten: blijf thuis, wanneer je je niet goed voelt – doe dat voor jezelf en om het risico te beperken dat je anderen besmet.
 2. Als er binnen je bedrijf gedragsregels zijn afgesproken, houd je daar dan aan.
 3. En nog eens: wie snottert en proest blijft thuis, we schudden even geen handen en we blijven – waar dat kan – op gepaste afstand van elkaar.
 4. Vraag ook aan cliënten om de richtlijnen van het RIVM op te volgen en niet te komen bij symptomen die op een corona-infectie zouden kunnen duiden

  Misschien zijn er collega’s die door deze gebeurtenissen in financiële moeilijkheden komen. Gelukkig heeft de regering hiervoor maatregelen getroffen, ook al zijn die misschien (nog) niet toereikend voor iedereen:

 1. Misschien heeft je werkgever werktijdverkorting aangevraagd, of misschien gaat hij dat nog doen – dat levert in elk geval tijdelijk verlichting voor je zorgen.
 2. Misschien ben je zelf werkgever: maak dan gebruik van de regelingen.
 3. ZZP-ers kunnen een beroep doen op hun gemeente voor aanvullende inkomensondersteuning. De uitvoering van deze maatregel moet nog op gang komen – volg de berichtgeving hierover.
 4. Een overzicht van alle getroffen maatregelen vind je hier:
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

AudiNed Nieuws maart 2020

Presentatie1

Beste leden,

AudiNed heeft het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in een inventarisatie van de toekomstige ontwikkelingen op ons vakgebied en de impact hiervan op ons, de audiciens.

De uitkomsten laten zien dat een beroepsvertegenwoordiging van steeds groter belang is. Dat betekent ook dat AudiNed niet kan blijven voortbestaan als vrijblijvende vrijwilligersorganisatie. Er is behoefte aan een helder actieprogramma, een gestructureerd en uitvoerbaar programma voor in- en externe communicatie en participatie van leden.

We moeten dat samen doen. Dat is een verantwoordelijkheid voor zowel bestuur als leden. Als we hierin niet slagen, zal AudiNed onherroepelijk verdwijnen.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een basis voor het versterken en herpositioneren van AudiNed. Het bestuur is vernieuwd, bestuursportefeuilles zijn beschreven en verdeeld, en voor portefeuillehouders is ondersteuning geregeld. Dat moet op korte termijn resulteren in een financieringsplan, uitvoerbare voorstellen voor een vernieuwde en uitgebreidere website, de e-nieuwsbrief, een kennisbank en een helpdesk voor leden.

In werkgroepen, met inbreng van enkele leden, heeft het bestuur een begin gemaakt met standpunten over ‘hét hoorprotocol’ en over de gewenste inhoud en organisatie van bij- en nascholing.

Kortom, AudiNed is hard aan het werk om voor alle audiciens een professionele vakvereniging op te bouwen die onze belangen niet alleen vertegenwoordigd waar dat nodig is, maar ook meer diensten voor de audicien zelf kan ontwikkelen. Het is een ingewikkeld proces dat lastig is vorm te geven. Daarbij is de steun van onze leden een eerste vereiste!