De AudiNed site is bijgewerkt

In een poging om de website voor zoveel mogelijk mensen te laten werken heeft de AudiNed site de afgelopen tijd op oudere scripts en databases gedraaid. Hoewel hierdoor iedereen met een verouderde browser de site zonder problemen kon openen is het tijd om ook deze systemen bij te werken naar hun meest recente versies. Zo kunnen we de site veilig en stabiel laten werken.

Dit kan tot gevolg hebben dat mensen met oudere, niet bijgewerkte computers straks kleine problemen ondervinden met de site. Mocht dit het geval zijn dan zullen deze mensen ongetwijfeld ook tegen andere problemen op het internet aanlopen. De makkelijkste oplossing is in dat geval de computer bij te werken naar de meest recente versies van de software die u gebruikt.

De meeste van u zullen geen problemen ondervinden. In augustus 2019 zijn er tot nu toe 700 verschillende browsers en versies gebruikt om de site te bekijken en slechts een klein deel daarvan ondersteunt niet de meest recente standaarden voor websites. Mocht u echter tegen problemen aanlopen en de meest recente versie van uw browser naar keuze gebruiken, geef dit dan alstublieft aan bij het secretariaat zodat we hier naar kunnen kijken.

AudiNed!

Kom ook in het bestuur!

Bestuursleden van AudiNed moeten bevlogen zijn en zich kunnen en willen inzetten voor ons aller belang. Het vraagt naast inzet ook tijd, en dat is voor velen van ons een schaars goed. Daarom zijn we op zoek naar kandidaat-bestuursleden die onze taken kunnen verlichten, ondersteunen en overnemen.

Het bestuur probeert in ieder geval 10x per jaar  in Vianen bij elkaar te komen voor overleg en informatie-uitwisseling. Wil je graag actief meedoen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail aan info@audined.nl.

 

 

Slachtoffers of aanjagers van vernieuwing?

Slechthorenden willen bijblijven, net als iedereen. Wie bijblijft ontdekt een wereld van een nieuwe mogelijkheden: AirPods als luisterhulp, zelf aan te passen hoortoestellen en toestellen die draadloos communiceren met je smartphone, je home entertainment center en je auto. Het is er allemaal.
Aanbieders moeten bijblijven, of ze willen of niet.
Klanten hebben niks op met halve oplossingen, formulieren en vragenlijstjes. Ze vragen om echte aandacht, ze verwachten slimme processen, ze willen het horen, zien en beleven, ook in de winkel. Het onderscheid vervaagt tussen medische hulpmiddelen en consumentenproducten, tussen protocollen en geautomatiseerde processen, tussen innovaties in het product en in de dienstverlening.

Niet iedere gepaste oplossing past binnen het afgebakende terrein van medische hulpmiddelen en vergoede zorg.

Er ontstaat een nieuw onderscheid. Dat tussen klanten die om technologie vragen en klanten die technologie mijden en tussen audiciens die met slimme processen en producten kunnen omgaan en audiciens die hulpeloos zijn buiten de vertrouwde omgeving van strikt geprotocolleerde hoorzorg. De laatste groep wordt ingehaald door procesautomatisering en kunstmatige intelligente. Hun werk wordt routinewerk.
Bedrijven en audiciens staan voor dezelfde keuze. Houden we ons vooral bezig met door zorgverzekeraars aangewezen producten en diensten die worden vergoed, of helpen we ook de slechthorende die al lang gewend is aan slimme telefoons, slimmere auto’s en een smart home?

Bedrijven hebben echter weinig te kiezen als er geen slimme audiciens beschikbaar zijn.
Een audicien die bijblijft moet bereid zijn om zich aan te passen. Audiciens moeten upscalen en professionaliseren en ze moeten in staat zijn om slimme klanten op niveau aan te spreken, ook als die klant Engels spreekt.

De hoorzorgwereld staat voor een beslissende wending. Bij die koersverlegging zijn audiciens de kritieke factor. In plaats van slachtoffer kunnen ze de drijvende kracht zijn van deze omwenteling. Hiervoor maakt AudiNed zich sterk als fitnessclub van audiciens en aanjager van vernieuwing. Daarbij rekent AudiNed op de aanpassingsbereidheid en medewerking van iedere audicien die wil bijblijven. AudiNed rekent ook op een constructieve bijdrage van belanghebbende audicienbedrijven, producenten en wetenschappers, want het gaat om onze gezamenlijke toekomst.
(c) Paul Valk || audicien 2025

Ben je lid van AudiNed: praat dan mee op de ALV!!

AuDidakt- het grootste audicienscongres in Nederland

Audicienscongres 2019: Een leven lang horen – Lang leve het horen!

Op 18 en 20 mei 2019 organiseert AuDidakt weer het jaarlijkse Audicienscongres. Dit jaar op een nieuwe locatie bij ReeHorst in Ede.
Het thema van het Audicienscongres 2019 is: Een leven lang horen – Lang leve het horen! Er wordt ingegaan op de interactie tussen gezondheid en gehoor tijdens de verschillende fasen van het leven en nieuwe technische ontwikkelingen worden voor het voetlicht gebracht. Er zijn onder andere bijdragen voorzien van Olav Wagenaar over de neuropsychologie van het horen, Guus van Montfort werpt een blik in de toekomst en de brandweer gaat belangrijke lessen meegeven. Verder is een reeks inspiratiesessies gepland. wordt ingegaan op draadloze technieken en connectiviteit en is er veel te ervaren en te leren op het Belevingsplein. Kortom twee dagen boordevol informatie, inspiratie en ontmoetingen.http://www.audidakt.nl.