EUHA 2018: digitalisering

EUHA 2018, 17-19 Oktober, Hannover -D

Beste collega’s,

“Digitalisering” is het zwaartepunt van het 63e internationale audicienscongres. In onze branche is dat op het eerste gezicht geen noviteit. Wij zijn vertrouwd met digitale ontwikkelingen. In tweede instantie is duidelijk dat digitalisering een voortdurend proces is. Niet alleen vakmensen zoals wij hebben ermee te maken, maar ook de eindgebruiker. Dat vraagt een andere omgang met onze klanten, een andere benadering van onze service. De rol van de audicien verandert.

Tijdens het congres worden perspectieven en kansen belicht die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Onder andere is tele-audiologie een thema, maar ook hoortoesteltechnologie, hoortoestelaanpassing, accessoires en communicatie staan dit jaar op het programma.

Het 63e internationale audicienscongres is een ideaal platform om je te verdiepen in de toekomst. Met circa 20 vak-voordrachten, verschillende tutorials en ronde-tafel-gesprekken biedt het congres een breed spectrum aan actuele thema’s.
Nationaal en internationaal gerenommeerde onderzoekers presenteren hun bevindingen en resultaten.

De vaktentoonstelling met ongeveer 130 stands presenteert de nieuwste technologie en designs. ’s Werelds grootste conventie van audiciens is zeker een bezoek waard! Het biedt deelnemers veel mogelijkheden zich op het vakgebied verder te bekwamen en met elkaar interessante nieuwtjes uit te wisselen.

Ik nodig u van harte uit om gezamenlijk de volgende stappen te zetten in deze tijd van digitalisering.

Martin Blecker,
Präsident Europäische Union der Hörakustiker

Sivantos en Widex gaan samen verder

Sivantos en Widex fuseren:

EQT, eigenaar van Sivantos Pte. Ltd., en de Tøpholm en Westermann families, eigenaren van Widex A/S, hebben op 16 mei 2018 aangekondigd dat zij een fusie van beide ondernemingen zijn overeengekomen. Deze strategische fusie zal een wereldwijde leider op het gebied van hoortoestellen creëren, welke een gezamenlijke omzet van ongeveer EUR 1,6 miljard genereert en werkgelegenheid biedt aan meer dan 10.000 werknemers wereldwijd.

De fusie is gericht op het versnellen van de groei, het versterken van de marktpenetratie en het verbeteren van de efficiëntie om extra investeringen in R&D en de Supply Chain mogelijk te maken.

Meer informatie over deze fusie is te vinden op de websites van Sivantos en Widex.

AudiNed reageert op bericht Omroep Max

8 maart 2018

AudiNed stuurde een reactie aan omroep MAX n.a.v. het artikel op de website maxvandaag.nl en het item in de uitzending van Hallo Nederland dd. 6-3-2018 over de hoge kosten van hoortoestellen:

Geachte heer, mevrouw,

Omroep Max besteedde op 6 maart zowel op televisie als op hun website aandacht aan hoortoestellen. Zowel op televisie als op internet wordt de indruk gewekt dat de audicien aan veel slechthorenden een hoortoestel adviseert dat buiten de vergoeding van de zorgverzekeraars valt, terwijl de klant zeer wel geholpen had kunnen worden met een hoortoestel binnen het vergoedingsstelsel van de zorgverzekeraars.

AudiNed, de vakvereniging van de audiciens, betreurt het dat berichtgeving in consumentenprogramma’s over hoortoestellen telkenmale negatief gekleurd is. Deze berichtgeving gaat altijd maar over één aspect: de vermeende te hoge prijzen van hoortoestellen.

Deze tendentieuze berichtgeving doet afbreuk aan de zorgvuldigheid waarmee de audiciens hun klanten helpen met het oplossen van hun gehoorproblemen.

AudiNed wil graag dat het proces van aanpassen van hoortoestellen in het juiste perspectief wordt geplaatst.

Een hoortoestel is geen toonbankartikel. Een hoortoestel goed aanpassen is vakwerk en kan alleen worden gedaan door een gecertificeerd audicien of een audioloog. In alle berichten van consumentenprogramma’s die de laatste jaren zijn verschenen over (de prijs van) hoortoestellen, wordt niet gerept over de manier waarop de audicien, in samenspraak met de slechthorende de keuze voor een hoortoestel bepaalt. Ook de zorgvuldigheid waarmee een hoortoestel wordt aangepast komt niet ter sprake. Dat deze inspanningen door de slechthorende worden erkend wordt gest door onderzoek waaruit blijkt dat slechthorenden hun audicien meerdere jaren achtereen een rapportcijfer geven tussen 8 en 8,5 op onder anderen het gebied van service, deskundigheid, communicatie en nazorg.

Welk hoortoestel geschikt is voor de slechthorende wordt bepaald aan de hand van een door de slechthorende zelf ingevulde vragenlijst. Deze vragenlijst is door ZN (Zorgverzekeraars Nederland) verplicht gesteld om te bepalen in welke categorie (1 t/m 5) de slechthorende geplaatst wordt. Hoortoestellen binnen dezelfde categorie presteren ongeveer hetzelfde. Helaas is het niet mogelijk om alle slechthorenden goed te revalideren met hoortoestellen die binnen deze categorieën en dus binnen de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen. Opgemerkt moet worden dat een toestel buiten de categorieën niet per se een duur toestel is hoeft te zijn. Ook in de vrije markt zijn toestellen verkrijgbaar die in vergelijkbaar zijn met de laagste categorieën.

Actieve slechthorenden willen ook goed kunnen functioneren in meer complexe (luister)situaties. Niet met alle hoortoestellen kan dit worden bereikt, soms ook niet met een hoortoestel uit de hoogste categorie. In deze gevallen bepaalt de audicien, ook weer in samenspraak met de slechthorende, of een proefperiode met een meer geavanceerd hoortoestel een oplossing kan bieden. De slechthorende kan op deze manier zelf oordelen of de resultaten van deze hoortoestellen zoveel beter zijn dat dit de hogere kosten hiervoor rechtvaardigt.

Het is mogelijk om bij de zorgverzekeraar een aanvraag te doen voor ”buitengewone zorg” zodat alsnog een deel van deze kosten wordt vergoed. Het is echter de audicien niet aan te rekenen als deze aanvraag door de zorgverzekeraar wordt afgewezen.

AudiNed is van mening dat de audicien, die zich met veel passie inzet om een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor zijn klanten, ook in de berichtgeving van omroep Max, weer onterecht de zwarte piet krijgt toegespeeld.

Bronnen:

Consultatiedocument Beleidswijzigingen hoorzorg 1 januari 2013 (ZN 2015)

https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/consument/duur-hoortoestel-aangemeten-gekregen-akkoord-gaan-hoeft-vaak/

 

ALV AudiNed 28 maart 2018

Op 28 maart zijn leden van AudiNed weer van harte welkom om van gedachten te wisselen over de huidige en toekomstige situatie van ons vak.

plaats: Laanakkerweg 4 (SONOVA-gebouw) Vianen

tijd: inloop vanaf 19.00 uur (koffie). ALV 19.30-21.30 uur

aanmelden: via info@audined.nl

Zie ook De Audiciens van februari 2018.