Algemene Ledenvergadering 16 maart 2016

Algemene ledenvergadering, Mis het niet!

ALV AudiNed, woensdag 16 maart 2016
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering 19.30 uur
Locatie: Laanakkerweg 4, Vianen (gebouw Sonova)

Op de algemene ledenvergadering moeten o.a. nieuwe bestuursleden en commissieleden worden benoemd.

Erik van Wijngaarden was al lid van het oprichtingsbestuur en treedt af. Hij is niet meer herkiesbaar.

Wij zoeken kandidaten voor

  • bestuursfunctie
  • penningmeesterschap
  • kascommissie
  • regionale commissies

U kunt zich als belangstellende aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-audined-algemene-leden-vergadering-22402018039 of via het secretariaat.

Tijdens de ALV bepalen de aanwezige leden d.m.v. stemming de invulling van de vacatures. Kunt u er zelf niet bij zijn, dan kunt u een ander lid een volmacht meegeven: hierop vermeldt u uw volledige naam, de naam van degene die u machtigt, en uw handtekening. Op basis van de ledenlijst wordt dit bij aanvang van de vergadering gecontroleerd.