Meld je aan voor de algemene ledenvergadering op 15 maart

Kom naar de ALV (zie Homepage) en bepaal mede de koers van AudiNed. Van, voor en door audiciens zijn de activiteiten altijd gericht op úw voordeel!
Actueel is de positie van de audicien binnen het Hoorprotocol, de uitvoerbaarheid van wijzigingen in protocol en handboek en de werkdruk. Op de langere termijn is onderwijs en eindelijke positionering van de audicien in het audiologisch speelveld een belangrijk onderwerp. Komen er ‘soorten’ audiciens van verschillend niveau, of handhaven we de huidige hoge graad van opleiding?
Er is genoeg te bespreken. Met úw inbreng kan AudiNed úw stem vertegenwoordigen.
Lidmaatschap van een vakvereniging is belastingaftrekbaar en wordt ook vaak vergoed door de werkgever.
Om kostendekkend te kunnen werken moet de hoogte van de contributie worden besproken. Nu is dat €30. Als álle audiciens zich aansluiten vij AudiNed, kan dit zo blijven.
Wees solidair en laat niet anderen jouw vak en jouw toekomst bepalen.
Leden van AudiNed ontvangen naast een digitale nieuwsbrief ook viermaal per jaar het vakblad De Audiciens.

Tot 15 maart?! Meld je aan via info@audined.nl