Digitale EUHA lente-conferentie Vrijdag 26 maart 2021 09.15 -17.00 uur

De Europese Unie van Audiciens [EUHA] houdt onze kennis ook in deze bijzondere tijden up-to-date!

De lezingen van elk 20 minuten worden aangeboden door specialisten op het vakgebied in een basis -of gevorderde variant. Na de presentatie is er gelegenheid om in een live-chat
met de spreker vragen te stellen.
Onderwerpen zijn o.a. CI, hooraanpassing en digitalisering, waarbij ook specifieke zaken rondom Corona worden meegenomen. De pandemie baart wereldwijd zorgen en het is belangrijk dat audiciens op dit gebied up-to-date zijn.
Otoplastiek, communicatie en de Freiburg-taaltest zijn andere onderwerpen die nieuwe kennis voor audiciens onthullen.
Daarnaast zijn er in een aparte rubriek speciale thematische presentaties en productinformatie uit de hoorindustrie, actuele presentaties op het gebied van ‘natuurlijk horen’, moderne oorstukjes-procedures, de laatste bevindingen m.b.t. ‘chatbot-ondersteunde hooraanpassingen’, belangrijke informatie over ‘WHO-4 zorg’ en meer.

Beate Gromke, voorzitter EUHA:
“Ik nodig de hele branche van harte uit om dit nieuwe trainingsformaat te gebruiken! Het is belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste technologie en wetenschap om de klant gekwalificeerde zorg te kunnen bieden. Omdat we de snelle ontwikkelingscycli van de hoorsystemen het hoofd kunnen bieden met intensieve bijscholing die inhoudelijk veeleisend is. Ons nieuwe format biedt precies dat, voor iedereen – van stagiaires tot masters. ”

Informatie/Inschrijven via spring meeting 2021
Kosten: niet- EUHA-leden €69,- incl. btw.

Algemene Ledenvergadering 25 november

Leden van AudiNed ontvangen per mail een uitnodiging voor de digitale ledenvergadering op woensdag 25 november 2020, aanvang 20.00 uur.

Ook lid worden en meepraten over het vak en je toekomst?

Geef je op via info@audined.com

Audiciens weer aan het werk!

page1image67071152 page1image67071568 page1image67070944 page1image67073648

PERSBERICHT

Audiciens hervatten dienstverlening met Protocol Veilige Hoorzorg

Den Haag, 7 mei 2020 – De audicienwinkels gaan weer volledige hoorzorg leveren, vanzelfsprekend in alle zorgvuldigheid en veiligheid. De koepelorganisaties, waarbij zowel de ketenbedrijven als de zelfstandige audicienwinkels zijn aangesloten, hebben hiervoor gezamenlijk het Corona Protocol Veilige Hoorzorg opgesteld en voorgelegd aan het RIVM.

In Nederland zijn ongeveer 800.000 tot 900.000 mensen afhankelijk van een goed werkende hooroplossing. Zeker in de huidige corona-crisis is het horen en toegang hebben tot informatie van essentieel belang. Bovendien is het voor slechthorenden nu extra van belang te kunnen blijven communiceren met familie en vrienden via sociale media en telefoon, om te voorkomen dat zij in een isolement terechtkomen. En vanzelfsprekend moeten de mensen in cruciale beroepen gegarandeerd zijn van een werkend hoortoestel om hun werk goed uit te kunnen blijven voeren. Omdat slechthorenden in deze crisistijd een beroep moeten kunnen blijven doen op adequate hoorzorg, staan audiciens op de lijst van cruciale beroepsgroepen in het kader van COVID-19.

Na de corona-uitbraak zijn audiciens vrijwel volledig gestopt met handelingen binnen de 1,5 meter. Door het hanteren van het Corona Protocol Veilige Hoorzorg dat nu is opgesteld, is het mogelijk de volledige hoorzorg te herstarten op een veilige manier voor de cliënt en voor de medewerker. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van de Europese koepel voor audiciens, AEA, en omvat strikte richtlijnen ten aanzien van hygiëne en het gebruik van beschermingsmiddelen.

Waar mogelijk houden medewerkers 1,5 meter afstand. Handelingen binnen de 1,5 meter, zoals het controleren van het oor en het aanmeten van oorstukjes, worden uitgevoerd op afspraak en na een screening bij de cliënt of er sprake is van symptomen die kunnen duiden op corona. Bij de handelingen binnen de 1,5 meter maken de audiciens gebruik van een mondkapje en handschoenen. Na elke klant wordt de apparatuur en de hoortest-cabine gedesinfecteerd.

De tekst van het Corona Protocol Veilige Hoorzorg is te vinden op de websites de brancheorganisaties en van de audicienbedrijven.

Beste collega’s,

Aan alle informatie die we via de officiële berichtgeving van de overheid ontvangen heeft AudiNed niets nieuws toe te voegen. De adviezen van vandaag worden misschien morgen alweer bijgesteld. Tóch lijkt het ons goed om een paar dingen te benadrukken:

 1. Let goed op je eigen gezondheid en die van je naasten: blijf thuis, wanneer je je niet goed voelt – doe dat voor jezelf en om het risico te beperken dat je anderen besmet.
 2. Als er binnen je bedrijf gedragsregels zijn afgesproken, houd je daar dan aan.
 3. En nog eens: wie snottert en proest blijft thuis, we schudden even geen handen en we blijven – waar dat kan – op gepaste afstand van elkaar.
 4. Vraag ook aan cliënten om de richtlijnen van het RIVM op te volgen en niet te komen bij symptomen die op een corona-infectie zouden kunnen duiden

  Misschien zijn er collega’s die door deze gebeurtenissen in financiële moeilijkheden komen. Gelukkig heeft de regering hiervoor maatregelen getroffen, ook al zijn die misschien (nog) niet toereikend voor iedereen:

 1. Misschien heeft je werkgever werktijdverkorting aangevraagd, of misschien gaat hij dat nog doen – dat levert in elk geval tijdelijk verlichting voor je zorgen.
 2. Misschien ben je zelf werkgever: maak dan gebruik van de regelingen.
 3. ZZP-ers kunnen een beroep doen op hun gemeente voor aanvullende inkomensondersteuning. De uitvoering van deze maatregel moet nog op gang komen – volg de berichtgeving hierover.
 4. Een overzicht van alle getroffen maatregelen vind je hier:
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie