Zorg om hoorzorg

Hoorzorg en hoortoestelverstrekking blijven een hot item. Onlangs uitte RTLZ forse kritiek op hoorzorg in de uitzending Hoortoestel nodig? laat je geen oor aannaaien! (28 nov. 2016)
Op de website van RTL verscheen vervolgens een artikel dat enkele onjuistheden bevat en enige nuancering behoeft.
AudiNed maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van hoorzorg in Nederland en heeft op de berichten gereageerd. Naast onzorgvuldig weergeven van feiten is er ook verwarring door het onjuist gebruik van /audiciens/ als audiciensbedrijven worden bedoeld. Op bepaalde (vakinhoudelijke)vlakken lopen de belangen wezenlijk uiteen. Audiciens onderhandelen niet met zorgverzekeraars en bepalen niet het beleid. Wel wil een aanzienlijk deel van de audiciens gaan voor het vak door het zo goed mogelijk uit te oefenen en de slechthorende met een optimale instelling van het hoortoestel goed gerevalideerd weer in de maatschappij te laten functioneren. Dat kost tijd, en tijd is geld. En daar gaan wij niet over. Audiciens werken binnen de krappe marges en werkomstandigheden die door andere partijen zijn opgelegd. AudiNed behartigd de belangen van de audiciens in verschillende overlegstructuren. audiNed staat voor het vak en er zijn steeds meer signalen vanaf de werkvloer dat de grens al is bereikt- en zelfs al overschreden.

Ons vak staat onder grote druk. Enerzijds zijn er de vele kwaliteitseisen waaraan de audicien op persoonlijke titel moet voldoen en anderzijds zijn er de beperkende werkomstandigheden waarin de audicien zijn/haar werk niet altijd optimaal kan uitvoeren waardoor zowel de audicien als de slechthorende de dupe zijn van het huidige, falende beleid.

In een persbericht van Hoormij, Red de Hoorzorg (25 november 2016) spreken de verenigde patiëntenorganisaties hun zorg uit, en deze wordt gedeeld door AudiNed.
Al 4 jaar zijn de audiciens stuurloos door zonder scholing of duidelijke eensluidende richtlijnen te werken met een niet functionerend systeem.
Er is dus een groot aantal onduidelijkheden. AudiNed heeft een brief opgesteld voor alle stakeholders met een aantal onduidelijkheden m.b.t. Classificering. Wij hopen op goed onderbouwde antwoorden die wij kunnen doorgeven aan onze leden zodat we 2017 met wat meer duidelijkheid en inzicht kunnen beginnen.

AudiNed is er voor audiciens. Steun ons werk, doe mee!

Bennie Seegers vertrekt naar het buitenland

AudiNedbestuurslid Bennie Seegers gaat met zijn gezin naar Zuid-Duitsland, een omgeving waaraan zij hun hart hebben verpand. Bennie gaat daar werken als audicien en wil ook zijn Meister-titel behalen.
We wensen hem en zijn gezin het allerbeste, maar zullen hem als betrokken en actief bestuurslid erg missen!
Mogelijk krijigen we wel een inkijkje in de Duitse werkwijze via ons vakblad De Audiciens. We houden elkaar op de hoogte.

Audicienscongres ‘RUIS’, 28 en 30 mei 2016

Audicienscongres ‘RUIS’ 2016 is hét grote jaarlijkse congres voor audiciens.

Op zaterdag 28 mei en maandag 30 mei a.a. organiseert AuDidakt het jaarlijkse Audicienscongres in Spant! te Bussum.

Het thema dit jaar is ‘RUIS”, waarbij specifiek het onderwerp tinnitus vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd.

Wat gebeurt er in het brein, wat gebeurt er met het spraakverstaan en wat zijn de technische mogelijkheden om ruis te maskeren.

Er is ruimte voor ervaringen en deelnemers krijgen tools en tips om toe te passen in het dagelijks werk.

het congres start beide dagen om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur met een afsluitende borrel.

Meld u direct aan via de site www.audidakt.nl

(op de site vind u alle actuele informatie over het audiciencongres 2016) Mis het niet!

De Audiciens voor iedereen toegankelijk

Vanaf heden is nummer 1 van 2016 van het vakblad digitaal beschikbaar voor iedereen. Inloggen is voor deze editie niet langer nodig. Nieuwe nummers zullen in de toekomst online gezet worden voor leden en worden na verloop van tijd vrijgegeven voor algemene inzage.

Lees meer

De Audiciens, óns vakblad!

Nu de 10e jaargang van het vakblad is ingegaan hebben Ginette en Erik van Wijngaarden aangegeven dat dit een mooi moment is om het stokje over te dragen. Zij stonden in 2012 ook aan de wieg van AudiNed en Erik was lid van het oprichtingsbestuur. Dat werd het begin van een goede samenwerking tussen vakblad en vakvereniging waarin AudiNed een podium werd geboden haar activiteiten en doelstellingen kenbaar te maken aan de doelgroep: audiciens op de werkvloer.
Het besluit om te stoppen valt zwaar, maar Erik en Ginette zien een toekomst voor “De Audiciens” onder beheer van AudiNed met vertrouwen tegemoet. Breed, met diepgang, informatief en objectief delen van vakinhoudelijke zaken en wetenswaardigheden op audiologisch gebied is gewaarborgd. Inhoudelijke verslagen van seminars, beurzen en bijeenkomsten, casuïstiek en columns hoeft niemand te missen.

AudiNed-leden hebben een eigen vakblad! Voorlopig bestaat de redactie uit Stéphanie Hoogstede, Helen Tilmanns, Hessel van Twist, Edwin Scholten en Christianne Nijzink. U hoort van ons!