De Audiciens

De Audiciens is het vaktijdschrift voor audiciens en anderen die werkzaam zijn in de hoorbranche. Leden van AudiNed die hun vakblad niet (op het thuisadres) ontvangen kunnen dit o.v.v. lidnummer aanvragen via het secretariaat van AudiNed (info@audined.nl).

Vakblad De Audiciens is een uitgave van AudiNed. Voor abonnement-aanvragen van niet-leden geldt m.i.v. 2018 een bijdrage in de handling- en verzendkosten van €42,50 per jaar.

Het blad is net als de nieuwsbrieven via een viewer te lezen. Wegens de grootte van het blad kan het bij langzame verbindingen enige tijd duren voordat het geladen is.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de redactie het blad of delen hiervan verder te verspreiden.