Jaargang 13, Nummer 01

In dit nummer:

 • AudiNed Nieuws
 • REM-meting op 3 niveau’s
 • Uitvallen van het evenwichtsorgaan
  • Workshop DFNA9-dag
 • Presentaties LUMC refereeravond 2019
  • Hoe werkt een cochleair implantaat?
  • Meten van neurale responsen tijdens een CI-operatie
  • CI in combinatie met een hoortoestel
  • Morfologische variatie van de cochlea
 •  ‘Gentherapie van het middenoor”, door Heiko Locher
 • Onderzoek:
  • Onbehandeld gehoorverlies
 • Audiologiemarathon Optitrade
 • “Dual Path Processing”, door Roy Peters
 • Something to GAIN; een nieuwe koers
 • Onderzoek:
  • Slechthorend in familiekring
 • Column NVAB
  • “Zinnige Zorg in de hoorzorg”, door Meindert Stolk
 • 60 jaar NVAB, presentaties
  • Het zorgstelsel in 2033, door Guus van Montfoort
  • Hoe zorgen we voor voldoende en goed opgeleide audiciens in 2033?, door Bart Wendrich
  • Het hoortoestel in het jaar 2033, door Rainer Schäfer
 • Use it or lose it”, door Olaf Wagenaar
 • Onze markt, Optitrade
 • Blik op de toekomst, Hoorprofs
 • CI-informatiebijeenkomst
 • Med-El
 • Column De Wereld Volgens Valk
  • “Moe en het moe”, door Paul Valk