Jaargang 14, Nummer 02

In dit nummer:

AudiNed Nieuws

Gefeliciteerd!

De Audiciens: jouw vakblad

Hoe verder na nu?

E(ar)-Care:
Realtime ondersteuning
Service op afstand
TeleCare
Remote Support

Casus: Bram
Door Noor Bremmers

De oudere slechthorende
NVA Wintervergadering 2020
1. Slechthorendheid in een toekomstige vergrijzende samenleving
2. Hoorstoornissen en dementie: de rol van de audioloog
3. Epidemiologisch onderzoek naar ouderdomsslechthorendheid
4. Veroudering, gehoorverlies en cognitieve achteruitgang: wat is het causale pad?
5. Gehoorrevalidatie bij ouderen
6. Closing the gaps to normal hearing, is that possible?
7. The Next Ten Years of Artificial Intelligence for Hearing Device Design
8. Geeft een BCD een gebalanceerd CROS-effect tijdens de proef op band bij unilaterale doofheid?
9. Hoortoestel functieprofielen en het succes van een hoortoestelaanpassing
10. De Sonata studie
11. Uni- en bilaterale spectrale luidheidsommatie en binaurale luidheidsommatie

Gehoorschade bij tandartsen
Onderzoek

Column NVAB
“Een cruciaal beroep”, door Meindert Stolk

Column De Wereld Volgens Valk
“Kwetsbaar”, door Paul Valk