Bennie Seegers vertrekt naar het buitenland

AudiNedbestuurslid Bennie Seegers gaat met zijn gezin naar Zuid-Duitsland, een omgeving waaraan zij hun hart hebben verpand. Bennie gaat daar werken als audicien en wil ook zijn Meister-titel behalen.
We wensen hem en zijn gezin het allerbeste, maar zullen hem als betrokken en actief bestuurslid erg missen!
Mogelijk krijigen we wel een inkijkje in de Duitse werkwijze via ons vakblad De Audiciens. We houden elkaar op de hoogte.

Audicienscongres ‘RUIS’, 28 en 30 mei 2016

Audicienscongres ‘RUIS’ 2016 is hét grote jaarlijkse congres voor audiciens.

Op zaterdag 28 mei en maandag 30 mei a.a. organiseert AuDidakt het jaarlijkse Audicienscongres in Spant! te Bussum.

Het thema dit jaar is ‘RUIS”, waarbij specifiek het onderwerp tinnitus vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd.

Wat gebeurt er in het brein, wat gebeurt er met het spraakverstaan en wat zijn de technische mogelijkheden om ruis te maskeren.

Er is ruimte voor ervaringen en deelnemers krijgen tools en tips om toe te passen in het dagelijks werk.

het congres start beide dagen om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur met een afsluitende borrel.

Meld u direct aan via de site www.audidakt.nl

(op de site vind u alle actuele informatie over het audiciencongres 2016) Mis het niet!

De Audiciens voor iedereen toegankelijk

Vanaf heden is nummer 1 van 2016 van het vakblad digitaal beschikbaar voor iedereen. Inloggen is voor deze editie niet langer nodig. Nieuwe nummers zullen in de toekomst online gezet worden voor leden en worden na verloop van tijd vrijgegeven voor algemene inzage.

Lees meer

De Audiciens, óns vakblad!

Nu de 10e jaargang van het vakblad is ingegaan hebben Ginette en Erik van Wijngaarden aangegeven dat dit een mooi moment is om het stokje over te dragen. Zij stonden in 2012 ook aan de wieg van AudiNed en Erik was lid van het oprichtingsbestuur. Dat werd het begin van een goede samenwerking tussen vakblad en vakvereniging waarin AudiNed een podium werd geboden haar activiteiten en doelstellingen kenbaar te maken aan de doelgroep: audiciens op de werkvloer.
Het besluit om te stoppen valt zwaar, maar Erik en Ginette zien een toekomst voor “De Audiciens” onder beheer van AudiNed met vertrouwen tegemoet. Breed, met diepgang, informatief en objectief delen van vakinhoudelijke zaken en wetenswaardigheden op audiologisch gebied is gewaarborgd. Inhoudelijke verslagen van seminars, beurzen en bijeenkomsten, casuïstiek en columns hoeft niemand te missen.

AudiNed-leden hebben een eigen vakblad! Voorlopig bestaat de redactie uit Stéphanie Hoogstede, Helen Tilmanns, Hessel van Twist, Edwin Scholten en Christianne Nijzink. U hoort van ons!

Algemene Ledenvergadering 16 maart 2016

Algemene ledenvergadering, Mis het niet!

ALV AudiNed, woensdag 16 maart 2016
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering 19.30 uur
Locatie: Laanakkerweg 4, Vianen (gebouw Sonova)

Op de algemene ledenvergadering moeten o.a. nieuwe bestuursleden en commissieleden worden benoemd.

Erik van Wijngaarden was al lid van het oprichtingsbestuur en treedt af. Hij is niet meer herkiesbaar.

Wij zoeken kandidaten voor

  • bestuursfunctie
  • penningmeesterschap
  • kascommissie
  • regionale commissies

U kunt zich als belangstellende aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-audined-algemene-leden-vergadering-22402018039 of via het secretariaat.

Tijdens de ALV bepalen de aanwezige leden d.m.v. stemming de invulling van de vacatures. Kunt u er zelf niet bij zijn, dan kunt u een ander lid een volmacht meegeven: hierop vermeldt u uw volledige naam, de naam van degene die u machtigt, en uw handtekening. Op basis van de ledenlijst wordt dit bij aanvang van de vergadering gecontroleerd.