Presentatie1

Beste leden,

AudiNed heeft het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in een inventarisatie van de toekomstige ontwikkelingen op ons vakgebied en de impact hiervan op ons, de audiciens.

De uitkomsten laten zien dat een beroepsvertegenwoordiging van steeds groter belang is. Dat betekent ook dat AudiNed niet kan blijven voortbestaan als vrijblijvende vrijwilligersorganisatie. Er is behoefte aan een helder actieprogramma, een gestructureerd en uitvoerbaar programma voor in- en externe communicatie en participatie van leden.

We moeten dat samen doen. Dat is een verantwoordelijkheid voor zowel bestuur als leden. Als we hierin niet slagen, zal AudiNed onherroepelijk verdwijnen.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een basis voor het versterken en herpositioneren van AudiNed. Het bestuur is vernieuwd, bestuursportefeuilles zijn beschreven en verdeeld, en voor portefeuillehouders is ondersteuning geregeld. Dat moet op korte termijn resulteren in een financieringsplan, uitvoerbare voorstellen voor een vernieuwde en uitgebreidere website, de e-nieuwsbrief, een kennisbank en een helpdesk voor leden.

In werkgroepen, met inbreng van enkele leden, heeft het bestuur een begin gemaakt met standpunten over ‘hét hoorprotocol’ en over de gewenste inhoud en organisatie van bij- en nascholing.

Kortom, AudiNed is hard aan het werk om voor alle audiciens een professionele vakvereniging op te bouwen die onze belangen niet alleen vertegenwoordigd waar dat nodig is, maar ook meer diensten voor de audicien zelf kan ontwikkelen. Het is een ingewikkeld proces dat lastig is vorm te geven. Daarbij is de steun van onze leden een eerste vereiste!