AudiNed!

Kom ook in het bestuur!

Bestuursleden van AudiNed moeten bevlogen zijn en zich kunnen en willen inzetten voor ons aller belang. Het vraagt naast inzet ook tijd, en dat is voor velen van ons een schaars goed. Daarom zijn we op zoek naar kandidaat-bestuursleden die onze taken kunnen verlichten, ondersteunen en overnemen.

Het bestuur probeert in ieder geval 10x per jaar  in Vianen bij elkaar te komen voor overleg en informatie-uitwisseling. Wil je graag actief meedoen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail aan info@audined.nl.