De Audiciens, óns vakblad!

Nu de 10e jaargang van het vakblad is ingegaan hebben Ginette en Erik van Wijngaarden aangegeven dat dit een mooi moment is om het stokje over te dragen. Zij stonden in 2012 ook aan de wieg van AudiNed en Erik was lid van het oprichtingsbestuur. Dat werd het begin van een goede samenwerking tussen vakblad en vakvereniging waarin AudiNed een podium werd geboden haar activiteiten en doelstellingen kenbaar te maken aan de doelgroep: audiciens op de werkvloer.
Het besluit om te stoppen valt zwaar, maar Erik en Ginette zien een toekomst voor “De Audiciens” onder beheer van AudiNed met vertrouwen tegemoet. Breed, met diepgang, informatief en objectief delen van vakinhoudelijke zaken en wetenswaardigheden op audiologisch gebied is gewaarborgd. Inhoudelijke verslagen van seminars, beurzen en bijeenkomsten, casuïstiek en columns hoeft niemand te missen.

AudiNed-leden hebben een eigen vakblad! Voorlopig bestaat de redactie uit Stéphanie Hoogstede, Helen Tilmanns, Hessel van Twist, Edwin Scholten en Christianne Nijzink. U hoort van ons!