Het Euro-Trak onderzoek: daar kunnen we wat mee!

Iedere 3 jaar geven beroepsorganisaties, audiciens en hoortoestelfabrikanten opdracht voor een EuroTrak-onderzoek naar de prevalentie van gehoorverlies, het gebruik van hoortoestellen en de ervaringen van mensen met gehoorverlies met hun hoortoestellen. Dit keer werden 8 vragen toegevoegd met grote relevantie voor de Nederlandse markt. Opvallend is dat juist ook deze vragen in de eindconclusie prominent naar voren komen.

  • Geconcludeerd wordt dat aandacht en nazorg belangrijke en bepalende factoren zijn m.b.t. klanttevredenheid, therapietrouw en dus een hoger aantal draaguren.
  • Een tweede verrassende uitkomst is een verband tussen categorietoestellen, de luxe mogelijkheden van de vrije markt en de mate van tevredenheid en draagtijd. ‘Meebetalen’ of bijbetalen aan het hoortoestel vertaalt zich aantoonbaar in een positieve beleving van de hooroplossing; dus meer tevredenheid en langere draagtijd per dag.
  • Een derde belangrijke conclusie is dat een hoortoestelaanpassing een investering is die verder gaat dan alleen revalidatie van het gehoor. Respondenten melden een betere nachtrust, verhoogde werkprestaties en betere sociale contacten.
  • Het onderzoek laat ook zien dat mensen vaak laat acteren op gehoorverlies. De redenen zijn bekend: schaamte, niet oud willen zijn… maar toch geeft achteraf een grote meerderheid aan dat ze er eerder aan hadden moeten beginnen. En ze voelden zich pas écht oud door de omgeving die grappen maakte over het niet- of verkeerd verstaan met daaropvolgend een totaal misplaatste reactie!

Meer lezen over het Euro Trak-onderzoek? In De Audiciens van augustus staat een uitgebreid gesprek met Arthur Schuurmans, vanuit CVZA een van de initiatiefnemers voor dit onderzoek.