Geen AudiNed?

Wat als er geen AudiNed zou zijn?
Dan verliezen audiciens een zwaar bevochten positie in organisaties die mede beleidbepalend zijn voor opleiding en nascholing van audiciens, regelgeving, protocol, vakinhoud en beroepsmatige uitvoering.
AudiNed vertegenwoordigt de beroepsgroep, vertegenwoordigt jou als audicien, maar heeft daarbij wel alle steun nodig!

Moeten we terug naar de situatie van een jaar of vijf geleden toen de audicien als speelbal op de golven van links naar rechts werd gedreven door andere partijen die moesten beslissen wat goed was voor jou en hoe jouw vak moet worden uitgevoerd?
Is dat wat we willen? Nee! Doe dan mee!

Om de vereniging toegankelijk te houden is de contributie van 2017 €35,00. Lidmaatschap van een vakvereniging is bovendien belastingaftrekbaar als beroepskosten.
Om de penningmeester te ontlasten en de kosten zo laag mogelijk te houden kunnen de leden die dit jaar – en enkelen ook de contributie van 2016!- nog niet hebben voldaan dit z.s.m. doen. Bankgegevens staan onder het kopje ‘Wie zijn wij’.

De contributie wordt o.a. gebruikt om deze website in de lucht te houden en het secretariaat te bemannen. Bestuur en afgevaardigden werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis. Zonder inkomsten van de reeds op de begroting verwerkte contributie lopen plannen gevaar en kan de vereniging niet tegemoet komen aan wensen vanuit het werkveld voor betere informatie en communicatie.
Dus: draag je steentje bij en voldoe aan je betalingsverplichting ook zónder dat de penningmeester weer een halve dag moet opofferen aan nota’s. Als we het met zijn allen doen krijgen we meer gedaan!

Laat je stem niet verloren gaan, sta voor je vak en achter AudiNed. Wij hebben jullie nodig!

Alle leden ontvangen de Nieuwsbrieven en het vakblad De Audiciens.