Oproep aan alle audiciens: doe mee!

Hoe ziet de zorg bij de audicien eruit?

Goed horen en kunnen communiceren zijn in het dagelijks leven belangrijk. Een goed hoortoestel maakt het mogelijk om (weer) te functioneren in de maatschappij. Tijdens World Hearing Day op 3 maart 2021 is opgeroepen om alles op alles te zetten zodat we gehoorverlies opsporen. Maar hoe ziet de zorg bij de audicien er vervolgens uit?

AudiNed ondersteunt het onderzoek naar Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders. Het Zorginstituut heeft binnen het programma Zinnige Zorg samen met betrokken partijen onderzoek gedaan naar de zorg voor patiënten met oor- en gehoorklachten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de zorg voor slechthorenden in Nederland mogelijk beter kan. Het Zorginstituut wil dit nu nader onderzoeken, één van de onderwerpen waar naar wordt gekeken is de zorg bij de audicien.

Doet u mee?

Er staat een vragenlijst klaar voor audiciens. Onderzoekers willen uitzoeken hoe de zorg bij de audicien er in de praktijk uitziet. De vragenlijst kan worden ingevuld tot vrijdag 2 april 2021. Klik op de volgende link om de vragenlijst te openen: start met invullen.

Waarover gaat de vragenlijst?

Het doel van het onderzoek is, inzicht krijgen in de praktijkstappen in het zorgtraject bij de audicien voor slechthorenden. Hoe zien de verschillende stappen eruit? Welke afwegingen en overwegingen worden gemaakt in het zorgproces? Specifiek wordt gekeken naar: (1) de keuze voor het hoorhulpmiddel, (2) de instelling en aanpassing van het hoortoestel/de hoortoestellen en (3) de nazorg.

In opdracht van Zorginstituut Nederland voeren Zorgvuldig Advies en Panaxea een onafhankelijk verdiepend onderzoek uit naar de zorg bij de audicien in de praktijk voor volwassenen met een perceptief gehoorverlies van tenminste 35 dB aan één oor. In deze vragenlijst vragen wij u om ons een zo goed mogelijk beeld te geven van de dagelijkse werkzaamheden als audicien.

Dit onderzoek leidt tot verbeteracties. Zodat iedereen de zorg en aandacht krijgt die nodig is. Uw ervaring levert ons veel informatie en is daarom belangrijk voor ons! Alvast bedankt voor uw deelname!

meer informatie: De Audiciens februari 2021, pag. 9 e.v.; project Zinnige Zorg oor-en gehoorklachten