Reactie op berichtgeving RTLNieuws -website/uitzending ‘hoortoestel nodig? laat je geen oor aannaaien’ (28-11-2016)

aan redactie RTLNieuws
1 december 2016

Geachte Heer/Mevrouw,

De berichtgeving op uw website RTLNieuws omtrent hoorzorg en hoortoestelverstrekking (november jl.) bevat enkele onjuistheden en behoeft enige nuancering. Het betreft:

• De zorgverzekering vergoedt niet 75%, maar 75% van een door hen ingesteld bedrag dat een hoortoestel mag kosten bij een gecontracteerd audiciensbedrijf. Dit bedrag verschilt per zorgverzekering en daardoor is ook de eigen bijdrage van 25% voor de slechthorende per zorgverzekering anders.
• Er wordt gesproken over audiciens waar de audiciensbedrijven worden bedoeld. Dit is een absoluut foutieve formulering en zorgt voor verwarring en misverstanden.
• Ook bij bedrijven die niet gecontracteerd zijn kunnen slechthorenden aanspraak maken op vergoeding. Zij zijn dan echter wel gebonden aan een hoortoestel uit de database van ZN. Een restitutiepolis geeft recht op de markconforme vergoeding (de vergoeding die bij een gecontracteerde leverancier ook geldt); een naturapolis geeft recht op 60- tot 80% van dit markconforme bedrag.
• De zorgverzekeraars Zilveren Kruis/Achmea en Menzis hebben bewust een beperkt contracteringsbeleid waardoor vele audiciensbedrijven geen keuze hebben en zonder contract moeten werken.
• Een slechthorende heeft recht op vergoeding voor een hoortoestel als het verlies op drie frequenties/toonhoogten (1000/2000/4000 Hz) gemiddeld 35dB is.
• De 5 categorieën: elke categorie bedient lichte tot en met zware gehoorverliezen. De complexiteit, de maatschappelijke problemen en het functioneren in woon en/of werkomgeving bepalen echter in welke categorie je wordt ingedeeld.
• Het indelen in categorieën is sinds de invoering per januari 2013 niet vastgelegd. Het hiertoe ondersteunende digitale portaal is nooit werkend tot stand gekomen. Audiciens zijn niet geschoold in hoe en waar in te delen.
• Een nieuw hoortoestel dat niet in de database van ZN is opgenomen is niet per definitie een hoortoestel met onnodige snufjes. De nieuwe hoortoestellen bevatten nieuwe chips met nieuwe software waardoor de slechthorende beter kan horen en verstaan in zowel rustige als complexe, veeleisende luistersituaties. Deze innovatie wordt veel slechthorenden onthouden.
• Hoorzorg omvat niet alleen het leveren en instellen van een hoortoestel, maar zeker ook de zorg eromheen. Dit betekent o.a. begeleiding tijdens het gewenningsproces/de proefperiode en , de nazorg gedurende 5 jaar. In het huidige systeem ontbreekt de tijd hiervoor.
• De audicien is zeer goed geschoold, moet voldoen aan vele eisen en nascholing, maar is in het huidige systeem van zorgverzekeraars beknot in het uitvoeren van zijn vak/werkzaamheden dat met onderzoek/diagnosticeren, adviseren, aanpassen en nazorg een heel andere inhoud heeft dan ‘het verkopen van een hoortoestel’.

AudiNed maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van Hoorzorg in Nederland! Zonder voldoende tijd voor aanpassing en nazorg gaat de kwaliteit achteruit.

Het vak audicien staat onder grote druk. Enerzijds zijn er de vele kwaliteitseisen waaraan een audicien op persoonlijke titel moet voldoen en anderzijds zijn er de beperkende werkomstandigheden waarin de audicien zijn/haar werk onvoldoende kan uitvoeren waardoor zowel de audicien als de slechthorende de dupe zijn van het huidige, falende beleid.

Stéphanie Hoogstede,
Voorzitter vakvereniging AudiNed