Reactie RTL op opmerkingen AudiNed

Bedankt voor uw reactie. Tijdens onze research werd duidelijk dat in de hoorzorg de belangen van alle betrokken partijen lijnrecht tegenover elkaar staan en dat het lastig is om consensus te bereiken. We hebben met zo’n 15 verschillende bronnen gesproken. Die verdeeldheid blijkt wel uit het hoorprotocol 2.0 waar nu ook al lang over gesproken wordt.
RTL Nieuws wilde laten zien dat sommige slechthorenden hoorapparaten krijgen geadviseerd in de private markt (die dit jaar explosief stijgt), terwijl zij in veel gevallen ook voldoende hebben aan een hoortoestel dat wel grotendeels vergoed wordt. Wij hebben hierover diverse signalen ontvangen van consumenten.

In onze voorbereiding hebben we gesproken met twee vertegenwoordigers van audiciens namelijk De Kwaliteitsaudiciens en de NVAB en ook een aantal woordvoerders van zelfstandige audicienketens en met Gain. In een reportage van 2 minuten kunnen we nooit alle belanghebbenden interviewen. We hebben 4 partijen aan het woord gelaten: een consument, de patiëntenvereniging, een audioloog en een woordvoerder van De Kwaliteitsaudiciens voor voldoende hoor- en wederhoor. Online hebben we kort alle standpunten weer gegeven.

De consument is de dupe van deze marktwerking in de hoorzorg. Die krijgt in sommige gevallen een onnodig duur hoortoestel geadviseerd, omdat het verdienmodel van audiciens onder druk staat. Of het hoortoestel wordt niet naar behoren afgesteld.

Met vriendelijke groet,

Puck Scheres
RTL Nieuws / RTLZ