Slachtoffers of aanjagers van vernieuwing?

Slechthorenden willen bijblijven, net als iedereen. Wie bijblijft ontdekt een wereld van een nieuwe mogelijkheden: AirPods als luisterhulp, zelf aan te passen hoortoestellen en toestellen die draadloos communiceren met je smartphone, je home entertainment center en je auto. Het is er allemaal.
Aanbieders moeten bijblijven, of ze willen of niet.
Klanten hebben niks op met halve oplossingen, formulieren en vragenlijstjes. Ze vragen om echte aandacht, ze verwachten slimme processen, ze willen het horen, zien en beleven, ook in de winkel. Het onderscheid vervaagt tussen medische hulpmiddelen en consumentenproducten, tussen protocollen en geautomatiseerde processen, tussen innovaties in het product en in de dienstverlening.

Niet iedere gepaste oplossing past binnen het afgebakende terrein van medische hulpmiddelen en vergoede zorg.

Er ontstaat een nieuw onderscheid. Dat tussen klanten die om technologie vragen en klanten die technologie mijden en tussen audiciens die met slimme processen en producten kunnen omgaan en audiciens die hulpeloos zijn buiten de vertrouwde omgeving van strikt geprotocolleerde hoorzorg. De laatste groep wordt ingehaald door procesautomatisering en kunstmatige intelligente. Hun werk wordt routinewerk.
Bedrijven en audiciens staan voor dezelfde keuze. Houden we ons vooral bezig met door zorgverzekeraars aangewezen producten en diensten die worden vergoed, of helpen we ook de slechthorende die al lang gewend is aan slimme telefoons, slimmere auto’s en een smart home?

Bedrijven hebben echter weinig te kiezen als er geen slimme audiciens beschikbaar zijn.
Een audicien die bijblijft moet bereid zijn om zich aan te passen. Audiciens moeten upscalen en professionaliseren en ze moeten in staat zijn om slimme klanten op niveau aan te spreken, ook als die klant Engels spreekt.

De hoorzorgwereld staat voor een beslissende wending. Bij die koersverlegging zijn audiciens de kritieke factor. In plaats van slachtoffer kunnen ze de drijvende kracht zijn van deze omwenteling. Hiervoor maakt AudiNed zich sterk als fitnessclub van audiciens en aanjager van vernieuwing. Daarbij rekent AudiNed op de aanpassingsbereidheid en medewerking van iedere audicien die wil bijblijven. AudiNed rekent ook op een constructieve bijdrage van belanghebbende audicienbedrijven, producenten en wetenschappers, want het gaat om onze gezamenlijke toekomst.
(c) Paul Valk || audicien 2025

Ben je lid van AudiNed: praat dan mee op de ALV!!