Zorg om hoorzorg

Hoorzorg en hoortoestelverstrekking blijven een hot item. Onlangs uitte RTLZ forse kritiek op hoorzorg in de uitzending Hoortoestel nodig? laat je geen oor aannaaien! (28 nov. 2016)
Op de website van RTL verscheen vervolgens een artikel dat enkele onjuistheden bevat en enige nuancering behoeft.
AudiNed maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van hoorzorg in Nederland en heeft op de berichten gereageerd. Naast onzorgvuldig weergeven van feiten is er ook verwarring door het onjuist gebruik van /audiciens/ als audiciensbedrijven worden bedoeld. Op bepaalde (vakinhoudelijke)vlakken lopen de belangen wezenlijk uiteen. Audiciens onderhandelen niet met zorgverzekeraars en bepalen niet het beleid. Wel wil een aanzienlijk deel van de audiciens gaan voor het vak door het zo goed mogelijk uit te oefenen en de slechthorende met een optimale instelling van het hoortoestel goed gerevalideerd weer in de maatschappij te laten functioneren. Dat kost tijd, en tijd is geld. En daar gaan wij niet over. Audiciens werken binnen de krappe marges en werkomstandigheden die door andere partijen zijn opgelegd. AudiNed behartigd de belangen van de audiciens in verschillende overlegstructuren. audiNed staat voor het vak en er zijn steeds meer signalen vanaf de werkvloer dat de grens al is bereikt- en zelfs al overschreden.

Ons vak staat onder grote druk. Enerzijds zijn er de vele kwaliteitseisen waaraan de audicien op persoonlijke titel moet voldoen en anderzijds zijn er de beperkende werkomstandigheden waarin de audicien zijn/haar werk niet altijd optimaal kan uitvoeren waardoor zowel de audicien als de slechthorende de dupe zijn van het huidige, falende beleid.

In een persbericht van Hoormij, Red de Hoorzorg (25 november 2016) spreken de verenigde patiëntenorganisaties hun zorg uit, en deze wordt gedeeld door AudiNed.
Al 4 jaar zijn de audiciens stuurloos door zonder scholing of duidelijke eensluidende richtlijnen te werken met een niet functionerend systeem.
Er is dus een groot aantal onduidelijkheden. AudiNed heeft een brief opgesteld voor alle stakeholders met een aantal onduidelijkheden m.b.t. Classificering. Wij hopen op goed onderbouwde antwoorden die wij kunnen doorgeven aan onze leden zodat we 2017 met wat meer duidelijkheid en inzicht kunnen beginnen.

AudiNed is er voor audiciens. Steun ons werk, doe mee!