De Audiciens, het vakblad van vakvereniging AudiNed!

Vanaf mei wordt vakblad De Audiciens uitgegeven door Audined. Daarbij wordt de intentie van oprichter Ginette van Wijngaarden bewaard: breed toegankelijk, informatief met vakinhoudelijke verslagen en berichtgeving, bijdragen uit het werkveld en méér. Het vakblad beleeft de 10e jaargang. Vakvereniging AudiNed is nog jong en moet het eerste lustrum nog bereiken. Samen kunnen we een grote stap vooruit zetten om ons vak in Nederland op het hoge niveau van 'triage-audicien' te houden.

'De Audiciens' verschijnt 4x per jaar.  

Alle gediplomeerde audiciens zijn StAr-geregistreerd (triage-)audicien. Dit diploma mag door omstandigheden van buiten niet onderhavig worden aan devaluatie! Dat daarbij een goed vakopleiding belangrijk is, mag duidelijk zijn. Maar er zijn meer factoren zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Als groep kunnen audiciens hun stem laten horen en invloed uitoefenen op beleid- en regelgeving op óns vakgebied. Zo leveren we bijvoorbeeld actuele input voor aanpassingen aan het Hoorprotocol, gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring! 

 

Houd greep op je toekomst, sluit je aan bij AudiNed.   

 AudiNed is er voor álle audiciens! 

Vakblad De Audiciens

Oude nummers van vakblad De Audiciens zijn terug te vinden op www.deaudiciens.nl.
Nrs. 2,3 en 4 van jaargang 10 verschijnen t.z.t. op de AudiNed website. Het eerste nummer van jaargang 10 (februari 2016) staat nu online.
Leden van AudiNed kunnen het blad aanvragen via het secretariaat.

 

Prettige vakantie

Het bestuur van AudiNed wenst haar leden, afgevaardigden, vrienden en donateurs een mooie zomer en een fijne vakantie!