welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

ALV 28 maart 2018. Zie de uitnodiging in het vakblad!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien.   AudiNed bestaat sinds mei 2012

We moeten samenwerken om elkaar te versterken: samen kunnen we ervoor zorgen dat het geluid vanaf de werkvloer wordt gehoord. Samen kunnen we invloed uitoefenen op inhoud en uitvoering van ons vak. Hoe groter onze achterban, hoe sterker het geluid.

Word lid van AudiNed 

Alle gediplomeerde audiciens voldoen aan de voorwaarden van StAr/Audicienregister. Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

 Houd greep op je toekomst, sluit je aan bij AudiNed.

Vakblad De Audiciens

Het volgende nummer van De Audiciens ligt 16 februari in je brievenbus
Leden van AudiNed die hun vakblad niet (op het thuisadres) ontvangen kunnen dit o.v.v. lidnummer aanvragen via het secretariaat van AudiNed (info@audined.nl) of via info@deaudiciens.nl.

Vakblad De Audiciens is een uitgave van AudiNed. Voor abonnement-aanvragen van niet-leden geldt m.i.v. 2018 een bijdrage in de handling- en verzendkosten van €40,00 per jaar.


Oude nummers van De Audiciens vindt u op www.deaudiciens.nl. Recente nummers zijn aan te vragen via het secretariaat. Hiervoor worden handling- en verzendkosten in rekening gebracht. 

In 2016 en 2017 gepubliceerde edities kunnen ook in pdf-vorm worden aangevraagd.

Meedenken

Ideeën voor het audicienscongres 2018?

Heb je ideeën over het congres van 2018, welke spreker wil je graag horen of welk onderwerp vind je interessant?
AuDidakt is alweer aan de slag met de voorbereiding van het audiciencongres 2018.
Natuurlijk wordt daarbij zo goed mogelijk aangesloten bij de behoeften van audiciens én bij de laatste ontwikkelingen.
Heb je concrete suggesties voor sprekers of onderwerpen?
Stuur deze dan naar info@audidakt.nl

Om ideeën op te doen, te lezen wat er op het laaste congres is gezegd en gedaan en om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op ons vakgebied is er het ledenblad van AudiNed: De Audiciens

Lid worden, meepraten en ons vakblad De Audiciens ontvangen: klik op de button bovenaan deze pagina

Elkaar versterken door samen te werken

Snel contact? mail naar info@audined.nl

Het bestuur van AudiNed zoekt enthousiaste aanvulling!
Ook in 2017 is AudiNed het oor én de stem van de audiciens in Nederland. Een uitvoerbaar en werkbaar hoorprotocol wordt ingevoerd, kwaliteitseisen en keurmerk worden aangepast en scholing moet zich aanpassen aan de veranderende audicien "van morgen".
AudiNed is er bij om de belangen van de audiciens te behartigen en zet zich actief in voor ons vak en alles wat daarbij hoort.

Heb je tijd én energie om te maandelijks te vergaderen met het bestuur en zonodig aan te schuiven bij besprekingen met andere partijen die grote invloed hebben op het functioneren van de audicien? Laat het ons weten via info@audined.nl

AudiNed werkt vooral achter de schermen. Het is juist dáár waar de regels van het spel worden bepaald dat informatie over mogelijkheden en onmogelijkheden, wensen m.b.t. vakinhoud- én uitvoerbaarheid van de audicien worden ingebracht en gehoord. We krijgen niet altijd onze zin, maar we hebben wél invloed. Door je aan te sluiten bij AudiNed steun je de enige partij die primair jouw belang als audicien vertegenwoordigt. Samen staan we sterk.

Je steunt AudiNed óók door lid/vriend te worden. 2018: er is genoeg te doen!