welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Vakblad De Audiciens

Het volgende nummer van De Audiciens ligt medio mei 2020 in je brievenbus. Mis het niet!

2200253 Audiciens (gesleept) 2

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Wel lid van AudiNed maar geen blad of Nieuwsbrieven ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

Heeft de audicien van nu een toekomst?

Hoe verandert de wereld om ons heen en wat is onze rol daarin?

AudiNed werkt hard om in samenspraak met partijen in de branche een visie te ontwikkelen op de toekomst van onze beroepsvereniging en ons vak. Zie /artikelen/ voor deze strategische verkenning die moet leiden tot een branche-breed gedragen toekomstvisie

Dat alles ineens kan veranderen ondervinden veel collega's  nu het Corona-virus de wereld in haar greep heeft

In 'Nieuws' staat een korte aanbeveling van AudiNed om verspreiding van dit virus zo goed mogelijk tegen te gaan. 

Het is NU tijd om met AudiNed mee te denken en te werken aan de toekomst - onze toekomst, jouw toekomst!


Alles verandert; óók ons vak!

Meld je aan als lid van jouw vakvereniging: info@audined.nl

We zitten ook op Facebook

UITGESTELDE ALV AUDINED!
Beste AudiNed-leden,

Tot onze grote spijt wordt de Algemene ledenvergadering die gepland staat op 1 april 2020 in Vianen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Reden hiervoor zijn de preventieve maatregelen m.b.t. verspreiding van he Corona-virus en de richtlijnen hieromtrent va overheid, bedrijven en werkgevers.

Het bestuur van audiNed hoopt op jullie begrip voor deze situatie.

met vriendelijke groet,

Viran Chaivan, voorzitter