welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Vakblad De Audiciens

Het volgende nummer van De Audiciens ligt 14 februari 2019 in je brievenbus. Mis het niet!

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Wel lid van AudiNed maar geen blad ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

Prettige feestdagen!

Het bestuur van AudiNed wenst haar leden en relaties prettige feestdagen en een goed 2019!

Het is een druk jaar geweest.
Bestuursleden en afgevaardigden hebben zich ingespannen om de belangen van de audicien als beroepsbeoefenaar te behartigen op zoveel mogelijk terreinen.
Met nieuwe bestuursleden gaan wij daar in 2019 enthousiast mee door!

Viran Chaivan, Martine van de Moesdijk, Art van Onselen, René Groen, Sebastiaan van der Werf, Michelle Kunst, Ed Tol, Hessel van Twist en Adriaan Wolter

 

Volg ons op Facebook

We zitten ook op Facebook