welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Vakblad De Audiciens

Het volgende nummer van De Audiciens ligt medio november 2020 in je brievenbus. Mis het niet

De volgende editie van De Audiciens komt er aan.

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Wel lid van AudiNed maar geen blad of Nieuwsbrieven ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

Heeft de audicien van nu een toekomst?

Hoe verandert de wereld om ons heen en wat is onze rol daarin?

AudiNed werkt hard om in samenspraak met partijen in de branche een visie te ontwikkelen op de toekomst van onze beroepsvereniging en ons vak. Zie /artikelen/ voor deze strategische verkenning die moet leiden tot een branche-breed gedragen toekomstvisie. Een visie met inbegrip van de recente ontwikkelingen en maatregelen i.v.m. Covid-19.

We mogen onze cliënten weer ontvangen, maar wel in een 'nieuwe werkelijkheid' waarin zorg en veiligheid voorop staan.

Het is NU tijd om met AudiNed mee te denken en te werken aan de toekomst - onze toekomst, jouw toekomst!

 

Alles verandert; óók ons vak!

Meld je aan als lid van jouw vakvereniging: info@audined.nl

We zitten ook op Facebook

TOGS-regeling: ook voor audiciens!
Beste AudiNed-leden,
Vrijdag jl. meldde NVAB dat audiciens nu toch onder de TOGS-regeling gaan vallen.

"Gelet op de huidige criteria die zijn gehanteerd bij het bepalen van de SBI-codes en op basis van voortschrijdend inzicht zijn er een aantal rechtzettingen gedaan voor wat betreft sectoren die niet volledig gedekt bleken door de al van toepassing zijnde SBI-codes. Door deze correcties kunnen onder andere de audiciens, de warme bakkers, de handelaren en reparateurs van caravans, en de supermarkten gevestigd op campings, stations, transportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen alsnog aanspraak maken op de TOGS-regeling."

TOGS