welkom bij AudiNed, de vakvereniging voor álle audiciens!

Vakvereniging AudiNed is sinds dit jaar ook uitgever van het vakblad De Audiciens dat 4x per jaar verschijnt. Hiermee kunnen we leden en belangstellenden onafhankelijk en breed informeren met vakinhoudelijke verslagen en berichtgeving, bijdragen uit het werkveld en méér. Vakvereniging AudiNed bestaat sinds medio 2012, het vakblad sinds begin 2007.  Dankzij onze adverteerders kan het blad gratis aan de leden worden aangeboden. Samen kunnen we een grote stap vooruit zetten om ons vak in Nederland op het hoge niveau van 'triage-audicien' te houden.

Alle gediplomeerde audiciens zijn StAr-geregistreerd triage-audicien. Dit diploma mag door omstandigheden van buiten niet onderhavig worden aan devaluatie! Dat daarbij een goede vakopleiding belangrijk is, mag duidelijk zijn. Maar er zijn meer factoren zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Als groep kunnen audiciens hun stem laten horen en invloed uitoefenen op beleid- en regelgeving op óns vakgebied. Zo leveren we bijvoorbeeld actuele input voor aanpassingen aan het Hoorprotocol, gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring! 

Opleiding: op de DHTA start ook begin 2017 een nieuw opleidingsjaar!!!

 Houd greep op je toekomst, sluit je aan bij AudiNed.    

Vakblad De Audiciens

Oude nummers van vakblad De Audiciens zijn terug te vinden op www.deaudiciens.nl.
Leden van AudiNed die het vakblad niet (op het thuisadres) ontvangen kunnen dit o.v.v. lidnummer aanvragen via het secretariaat van AudiNed (info@audined.nl) of via info@deaudiciens.nl.

RTL Nieuws

Onder het kopje NIEUWS staat een eerste reactie van AudiNed op een uitzending van RTL Nieuws over Hoorzorg.
Het nieuws bevat een aantal feitelijke onjuistheden en ongenuanceerde uitingen die het imago van de audicien aantasten.

De reactie van RTL doet vermoeden dat het item/artikel vooral is ingestoken op prijs. Op de door AudiNed gesignaleerde fouten in de berichtgeving is niet ingegaan.
Maar we gaan nog door!

Vacature Bestuur

Het bestuur van AudiNed zoekt versterking!
Nu bestuurslid Bennie Seegers naar het buitenland is verhuisd, is het AudiNed-bestuur onderbezet.
Bent u degene die zich actief wil inzetten voor ons vak en alles wat daarbij hoort?
Hebt u tijd én energie om te maandelijks te vergaderen met het bestuur en zonodig aan te schuiven bij besprekingen met andere partijen die grote invloed hebben op het functioneren van de audicien?
Laat het ons weten via info@audined.nl