welkom bij AudiNed, de vakvereniging voor álle audiciens!

Vakvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien.  Vakvereniging AudiNed bestaat sinds mei 2012

We moeten samenwerken om elkaar te versterken: samen kunnen we ervoor zorgen dat het geluid vanaf de werkvloer wordt gehoord. Samen kunnen we invloed uitoefenen op inhoud en uitvoering van ons vak. Hoe groter onze achterban, hoe sterker het geluid.

Word lid van AudiNed 

Alle gediplomeerde audiciens voldoen aan de voorwaarden van StAr/Audicienregister. Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

 Houd greep op je toekomst, sluit je aan bij AudiNed.

Vakblad De Audiciens

Het volgende nummer van De Audiciens ligt 18 mei in je brievenbus
Leden van AudiNed die hun vakblad niet (op het thuisadres) ontvangen kunnen dit o.v.v. lidnummer aanvragen via het secretariaat van AudiNed (info@audined.nl) of via info@deaudiciens.nl.

Vakblad De Audiciens is een uitgave van AudiNed. Voor nieuwe abonnement-aanvragen van niet-leden geldt m.i.v. 2017 een bijdrage in de handling- en verzendkosten van €37,50


Oude nummers van De Audiciens vindt u op www.deaudiciens.nl

ALV goed bezocht

De ALV van AudiNed: het eerste lustrum
Met een duidelijke structuur kan een vereniging zich beter naar buiten profileren. Daar heeft het tot op heden aan ontbroken. Met de uitkomsten van een onderzoek door bestuurskundige Geertje Falke moet dit jaar een duidelijk beleid tot stand komen.

Het blijft vrijwilligerswerk in een omgeving die bezet wordt door professionele lobbyisten en afgevaardigden van grote organisaties die onderhandelen in wektijd. Audiciens moeten er tijd voor vrijmaken. Dát doen de bestuursleden en afgevaardigden van AudiNed. Dit jaar hopen we onze leden een duidelijke progressie te laten zien naar een gestructureerde stevige basis en groei. De betekenis van AudiNed als spreekbuis voor audiciens in Nederland blijft onverminderd belangrijk. Wij moeten werken met het systeem, wij voeren de plannen uit die elders worden bedacht, dus wij moeten zorgen dat we we relevante informatie aanleveren vanaf de werkvloer en mee beslissen over ons eigen vak. Dat kan alleen met AudiNed.

Lid worden, meepraten en ons vakblad De Audiciens ontvangen: klik op de button bovenaan deze pagina

Elkaar versterken door samen te werken

Het bestuur van AudiNed zoekt enthousiaste aanvulling!
Ook in 2017 is AudiNed het oor én de stem van de audiciens in Nederland. Een uitvoerbaar en werkbaar hoorprotocol wordt ingevoerd, kwaliteitseisen en keurmerk worden aangepast en scholing moet zich aanpassen aan de veranderende audicien "van morgen".
AudiNed is er bij om de belangen van de audiciens te behartigen en zet zich actief in voor ons vak en alles wat daarbij hoort.

Hebt u tijd én energie om te maandelijks te vergaderen met het bestuur en zonodig aan te schuiven bij besprekingen met andere partijen die grote invloed hebben op het functioneren van de audicien? Laat het ons weten via info@audined.nl
U steunt AudiNed óók door lid/vriend te worden. 2017: er is genoeg te doen!