welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Dit nummer van De Audiciens ligt 19 augustus 2021 in je brievenbus.

Cover van De Audiciens, augustus 2021

'Building Bridges' is een kunstwerk van Lorenzo Quinn en is te vinden in Venetië: 6 paar handen die samen een brug van eenheid vormen.

(foto met dank aan Dhr. Quinn)

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Wel lid van AudiNed maar geen blad of Nieuwsbrieven ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

Probeer je AudiNed te bereiken? Stuur dan een e-mail naar info@audined.com

 

Cosi, méér dan een vragenlijst

webinar AudiNed VERPLAATST naar

woensdag 27 oktober 2021

aanvang 19.00 uur, duur 1,5 uur

Kosten: leden gratis / niet leden betalen €15,00

aanmelden: info@audined.com o.v.v. Cosi-webinar

StAr-accreditatiepunten: 8

leden die zich al hebben aangemeld krijgen t.z.t. automatisch de link toegestuurd

 

 

Doel: audiciens alle handvatten geven om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Dit vraagt van de audicien naast vakkennis ook inzicht in gesprekstechniek en mensenkennis.

 

 

 

 

Kort Nieuws

We zitten ook op Facebook

 

AuDidakt-audicienscongres

WHAT’S NEW?

zaterdag 25 september en maandag 27 september 2021

Reehorst, Ede

het programma en aanmelding van voorkeursdag en -sessies:

http://Www.audidakt.nl

 

check voor alle live-evenementen de actuele stand van zaken m.b.t.nationale én Internationale Corona-maatregelen