welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Dit nummer van De Audiciens ligt medio november 2022 in je brievenbus.

Audiciens-4 november WEB (gesleept)

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Adverteren in De Audiciens?
Mail naar adverteren@audined.com voor informatie

Wel lid van AudiNed maar geen blad of Nieuwsbrieven ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

De Audiciens is als vakblad opgenomen in het Depot van de Koninklijke Bibliotheek te De  Haag. Alle jaargangen vanaf 2007 zijn opgeslagen onder ISSN 2773-0468

Is de grens bereikt! Hoorzorg onder vuur! AudiNed en audiologen luiden de noodklok.

Dit, en meer over wat er speelt op ons vakgebied lees je in 'ons' vakblad: De Audiciens

NIEUWSPAGINA: in 2023 kan de audicien direct doorverwijzen naar de KNO-arts!

Audicien en geen lid van AudiNed? meld je nu aan!