welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Het volgende nummer van De Audiciens ligt 19 augustus 2021 in je brievenbus.

Cover van vakblad De Audiciens, mei 2021

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Wel lid van AudiNed maar geen blad of Nieuwsbrieven ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

Probeer je AudiNed te bereiken? Stuur dan een e-mail naar info@audined.com

 

VACATURE Pento AC

 

Kort Nieuws

We zitten ook op Facebook

De ticket shop voor de EUHA 2021 is nu online.
www.euha.org/en
De coronamaatregelen zijn van kracht en uitsluitend volledig gevaccineerd, hersteld van Covid of met actueel negatief testbewijs is toegang mogelijk (3G).
Alle deelnemers worden met persoonlijke contactgegevens ingeschreven en moeten direct een 3G-bewijs overleggen.
Alle informatie is te vinden op de inschrijfpagina van EUHA.

check voor alle live-evenementen de actuele stand van zaken m.b.t.nationale én Internationale Corona-maatregelen