welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Dit nummer van De Audiciens ligt 18 november 2021 in je brievenbus.

2021-4 De Audiciens

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Adverteren in De Audiciens?
Mail naar adverteren@audined.com voor informatie

Wel lid van AudiNed maar geen blad of Nieuwsbrieven ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

 

De Audiciens is als vakblad opgenomen in het Depot van de Koninklijke Bibliotheek te De  Haag. Alle jaargangen vanaf 2007 zijn opgeslagen onder ISSN 2773-0468

 "Hoop is datgene in ons dat volhoudt, ondanks alle bewijs van het tegendeel dat iets beters ons te wachten staat als we de moed hebben ernaar te reiken, om ervoor te werken en om ervoor te vechten." (Barack Obama)

Beproefde procedures behouden, maar ook nieuwe dingen proberen.

Dat tekende het afgelopen jaar waarin we kansen hebben gezocht en de uitdagingen van de pandemie zijn aangegaan. Ons eerste webinar was een groot succes en online is veel vergaderd en nagedacht over toekomstige ontwikkelingen op ons vakgebied. 

Het bestuur van AudiNed en de redactie van De Audiciens bedanken iedereen die ons ook in dit voor jullie allen zware jaar heeft gesteund. De beroepsvereniging groeit. We blijven ons inzetten voor ons mooie vak en wensen jullie mooie kerstdagen samen met diegene die je dierbaar is, en kijken vol vertrouwen uit naar het nieuwe jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort Nieuws

We zitten ook op Facebook

 

 

 

check voor alle live-evenementen de actuele stand van zaken m.b.t.nationale én Internationale Corona-maatregelen

I.v.m. de aanhoudende Corona-bestrijding zijn in het november-nummer van de Audiciens aangekondigde events uitgesteld:

  • NVA-lustrum van 17-18 december is uitgesteld naar '2022'
  • Optitrade Audiologie Marathon van 24 januari is verzet naar 16 mei 2022.