welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Dit nummer van De Audiciens ligt 18 november 2021 in je brievenbus.

2021-4 De Audiciens

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Adverteren in De Audiciens?
Mail naar adverteren@audined.com voor informatie

Wel lid van AudiNed maar geen blad of Nieuwsbrieven ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

Probeer je AudiNed te bereiken? Stuur dan een e-mail naar info@audined.com

 

Webinar AudiNed over de praktische toepassing van het Hoorprotocol 2.0 was een groot succes!

Het is de bedoeling dat er meer webinars volgen. Voor AudiNed-leden zijn deze gratis, niet-leden ontvangen een factuur voor deelname.  

Een artikel over de praktische toepassing van HP 2.0 in het augustusnummer is vanaf medio november ook te vinden in de digitale versie van De Audiciens op deze website/publicaties.

De Audiciens is als vakblad opgenomen in het Depot van de Koninklijke Bibliotheek te De  Haag. Alle jaargangen vanaf 2007 zijn opgeslagen onder ISSN 2773-0468

 

 

 

 

 

 

 

Kort Nieuws

We zitten ook op Facebook

 

 

 

check voor alle live-evenementen de actuele stand van zaken m.b.t.nationale én Internationale Corona-maatregelen

I.v.m. de aanhoudende Corona-bestrijding zijn in het november-nummer van de Audiciens aangekondigde events uitgesteld:

  • NVA-lustrum van 17-18 december is uitgesteld naar '2022'
  • Optitrade Audiologie Marathon van 24 januari is verzet naar 16 mei 2022.