welkom bij AudiNed, de beroepsvereniging voor álle audiciens!

Beroepsvereniging AudiNed informeert met vakblad De Audiciens haar leden en belangstellenden over een breed aantal onderwerpen op het vakgebied van de audicien. AudiNed bestaat sinds mei 2012

Het vak vaart wel bij een goede vakopleiding, efficiënte na- en bijscholing en eenduidige kwaliteitseisen en werkprotocollen in het Handboek. Maar er zijn meer factoren, zoals zorgverzekeringen en politiek. Daarom moeten audiciens de krachten bundelen en vanaf de werkvloer duidelijk maken wat wel en niet werkbaar is, ongeacht de werkomgeving. Dat kan via AudiNed. Bestuur en afgevaardigden praten mee over beleid- en regelgeving op óns vakgebied en leveren actuele input gebaseerd op ervaring in de praktijk. Jullie ervaring!

Dit is het laatst verschenen nummer van De Audiciens.

Ben je op zoek naar artikelen? Kijk dan op de pagina voor het vakblad.

Adverteren in De Audiciens?
Mail naar adverteren@audined.com voor informatie

Wel lid van AudiNed maar geen blad of Nieuwsbrieven ontvangen? Controleer dan bij het secretariaat of je adresgegevens juist zijn.

De Audiciens is als vakblad opgenomen in het Depot van de Koninklijke Bibliotheek te De  Haag. Alle jaargangen vanaf 2007 zijn opgeslagen onder ISSN 2773-0468

vakvereniging AudiNed reorganiseert

Met het vertrek van de voorzitter naar het buitenland en het afscheid van de penningmeester zijn nieuwe bestuursleden zeer welkom.

Vakblad De Audiciens is in de papieren versie voorlopig gestopt. gedacht wordt aan een doorstart met (ook) een digitale versie. Christianne Nijzink is met ingang van dit jaar met pensioen en alle redactionele taken zijn overgenomen door Silvia Boender.

ben je AudiNed-lid en wil je meer betekenen voor de vereniging, meld je dan aan bij het secretariaat.

Audicien en geen lid van AudiNed? meld je nu aan!